Kurs sędziowski WKKW

W minioną niedzielę na gościnnym terenie KJ Facimiech odbył się podstawowy kurs sędziowski oraz seminarium doszkalające w dyscyplinie WKKW.

Kurs zgromadził aż 26 słuchaczy, którzy dzięki zaangażowaniu wykładowców: prof. Sławomira Pietrzaka (Sędziego Międzynarodowego w ujeżdżeniu i wkkw) i Zbigniewa Seibta (Komisarza Generalnego PZJ) mieli okazje w teorii i praktyce zapoznać się z obowiązkami sędziego w tej dyscyplinie. Po krótkim, wprowadzającym wykładzie wszyscy wzięli udział w przeglądzie weterynaryjnym, wspólnie obejrzeli przejazdy na czworoboku oraz zapoznali się ze specyfiką próby terenowej.  Po obiedzie odbyła się część teoretyczna, w której omawiane były przepisy dyscypliny i zagadnienia komisaryczne.

Szkolenie nie mogłoby się odbyć bez przychylności i wsparcia Właścicieli ośrodka Państwa Joanny i Jacka Turczyńskich, życzliwości jeźdźców, którzy zaprezentowali nam swoje konie i ich umiejętności oraz Pana Jana Hrynczuka, który użyczył sprzętu multimedialnego.

Wszystkim zaangażowanym w tak sprawne i interesujące przeprowadzenie kursu serdecznie dziękuję, a nowomianowanym sędziom życzę sukcesów.

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Zygmunt