Czworoboki okiem sędziego

Dziękujemy wszystkim za udział w konsultacjach ujeżdżeniowych „Czworoboki okiem sędziego” z Leszkiem Mazurkiewiczem, które odbyły się 30.11.2014 w KJ Facimiech.Leszek

 

Zaprezentować można było każdy program ujeżdżenia od klasy L do CS (w tym programy dowolne z muzyką) oraz programy ujeżdżenia WKKW.

– Przejazdy były głośno komentowane przez sędziego na bieżąco: ruch po ruchu – ocena po ocenie.

– Czas przeznaczony na każdą parę to około 20 minut – w tym przejazd programu – ocena + komentarz. Następnie praca nad wybranymi ćwiczeniami celem korekty i poprawy wykonania.

O godz. 14.00 w klubowej kawiarni odbył się bardzo ciekawy wykład pt. „Sędziowanie programów dowolnych z muzyką” wraz z projekcją filmów ukazujących poprawnie ułożone programy.

 

Mamy nadzieję gościć u siebie zarówno prowadzącego jak i uczestników w przyszłym roku.