Szkolenie – Anatomiczne podstawy prawidłowego dosiadu z Małgorzatą Jagieluk

Na styczeń 2015 planujemy szkolenie przydatne dla każdego jeźdźca.

Więcej informacji wkrótce.

Małgorzata Jagieluk – Anatomiczne podstawy prawidłowego dosiadu.

1. Co to jest dosiad.

• pozycja ciała w przestrzeni – płaszczyzny ruchu,

• dosiad w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej, poprzecznej

2. Rodzaje ruchów w stawach i ich zakresy.

• miednica – centrum ruchu,

•budowa kończyny dolnej,

• kręgosłup i klatka piersiowa,

• kończyna górna.

3. Mięśnie – czynny układ ruchu.

• dystrybucja napięcia mięśniowego,

•ustawienie miednicy, błędy dosiadu.

4. Korekcja dosiadu – czyli dlaczego nie wystarczy powiedzieć pięta w dół.