Seminarium odświeżające dla komisarzy FEI 7-8.03

Międzynarodowa Federacja Jeździecka przeprowadza proces weryfikacji list Komisarzy FEI. Zgodnie z wytycznymi, każda z osób będąca na liście, która chce zachować swój status,  powinna co 3 lata uczestniczyć w kursie odświeżającym dla Komisarzy FEI dla swojego poziomu. Niestety osoby, które nie odświeżą swoich uprawnień FEI nie będą obsadzone za zawodach międzynarodowych.

Chcąc umożliwić uzupełnienie wymogów formalnych zorganizowane zostało Seminarium Odświeżające w Polsce. Organizatorem kursu był pan Zbigniew Seibt a odbyło się ono w KJ Facimiech. Aby umożliwić przeprowadzenie części praktycznej kursu nasi zawodnicy wzięli udział w parkurach szkoleniowych na naszej hali.

Dziękujemy wszystkim za przybycie