Ride With Your Mind – szkolenie 10-11.04.2015

Ride With Your Mind’ – odkrywanie tego, w jaki sposób utalentowani jeźdźcy oddziałują na konie

 Trenerka Mary Wanless już na przełomie lat siedemdziesiątych I osiemdziesiątych zadała sobie pytanie; Co tak na prawdę robią jeźdźcy postrzegani przez innych jako „utalentowani”?Odkryła wtedy, że najczęściej oni sami nie potrafią udzielić pełnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ duża część czynności,które sprawiają, że osiągają sukcesy w sporcie jeździeckim,wykonywana jest podświadomie. Ci „utalentowani” to około 5 %wszystkich jeźdźców.

 Obecnie powszechnie wiadomym faktem z zakresu psychologii sportu jest to, że im lepsze wyniki ktoś osiąga w danym sporcie, tym mniej prawdopodobne jest, że będzie umiał odpowiedzieć na pytanie JAK to robi. Niestety większość jeźdźców nie posiada umiejętności podświadomego wykonywania szeregu czynności, które zapewnią im sukces.

Mary Wanless porównuje dobre jeździectwo do pieczenia ciasta.„Utalentowani” jeźdźcy upiekli już swoje ciasto i mogą teraz pracować nad lukrowaniem go, ale większość jeźdźców nie potrzebuje instrukcji jak lukrować ciasto (na razie), tylko przepisu jak to ciasto upiec.

Rezultatem pracy Mary jest wciąż ewaluująca metoda RIDE WITH YOUR MINDpozwalająca na trening umiejętności jeździeckich. Uczestnicy klinik RWYM uczą się, że organizacja własnego ciała jest podstawą oddziaływania na konia.

Prawie wszyscy instruktorzy zgadzają cię z tym jak ważna w jeździectwie jest właściwa pozycja ciała, ale wielu nie uświadamia sobie jak ogromny wpływ ma ona na ruch konia. Często nie potrafią oni również wyjaśnić jak poszczególne elementy postawy mają układać się w całość.

Trener RWYM pomoże Ci zorganizować własne ciało w bardzo świadomy i precyzyjny sposób.Krok po kroku nauczy stosowania odpowiednich pomocy w sposób,porównywalny z tym, w jaki robią to „utalentowani” jeźdźcy.

Każdy jeździec posiada własne wady postawy, które zakłócają równowagę jego konia, ponieważ sprawiają, że wysyła zwierzęciu niewłaściwe sygnały. To wszystko powoduje, że staje się on częścią problemu, a nie jego rozwiązaniem. Z czasem jednak uczy się właściwie kontrolować własne ciało powodując uniesienie pleców konia, a w konsekwencji właściwe ustawienie „na wodzach” i uzyskanie klasycznie poprawnej ramy. Bez właściwego oddziaływania jeźdźca na konia, para ta skazana jest na niepowodzenie, a jeździec nigdy nie doświadczy magicznego uczucia, gdy koń „niesie się sam”.

Większość instruktorów uważa, że jeździec opanował już podstawy stosowania pomocy i teraz powinien przejść do szkolenia konia.Często słyszy się komendy odnoszące się do tego co ma on uzyskać od konia („wygnij go”, „zbierz go” itp.). Problem polega na tym, że instruktorzy skrajnie rzadko tłumaczą JAK to zrobić. Tą lukę wypełnia metoda RWYM.

Osoby,które uczestniczą w klinikach RWYM oprócz treningów na koniu uczestniczą w zajęciach z teorii, podczas których zapoznani zostają z dużą ilością użytecznych ćwiczeń, które można wykonywać „na sucho” (bez konia), analizują również nagrania z jazd.

Uczestnicy często mówią o tym, że nie zdawali sobie sprawy jak bardzo trzeba kontrolować własne ciało, aby dobrze jeździć. Często wspominaj ąrównież o tym jak dziwne odczucie towarzyszy zmianie ich pozycji jeździeckiej na właściwą. Pomimo to zachwycają się jak niesamowita różnicę widzą w zachowaniu konia, gdy udaje im się osiągnąć lepszą pozycję.

Bardziej zaawansowani jeźdźcy są równie zaskoczeni jak poprawa organizacji ich ciała pozwala im przezwyciężyć stałe problemy w treningu i poprawić jakość pracy wykonywanej przez ich wierzchowca.

Po udziale w klinice RWYM jeźdźcy zyskują świadomość jak ogromną kontrolę nad własnym ciałem muszą zdobyć, aby jeździć dobrze oraz informacje o tym nad czym i jak powinni pracować, aby rozpocząć tę podróż. Wielu z nich jednak wstępuje na tą drogę z zapałem,ponieważ wie, że tym samym pozostawia za sobą etap frustracji związanych tym, że nikt nie wytłumaczył im w jaki sposób oddziaływać na konia, aby ten wykonywał ich polecenia.

Co więcej, często po pewnym czasie poświęconym pracy nad organizowaniem własnego ciała uczestnicy kursów donoszą, że są w stanie znacznie lepiej wypełniać polecenia swoich instruktorowi uzyskiwać od konia taką pracę, jakiej ich instruktorzy oczekiwali od tak dawna.

Szkolenie poprowadzi Elaine Butler

Elaine Butler współpracuje z Mary Wanless od ponad 10 lat i jest dyplomowanym instruktorem metody „Ride With Your Mind”. Przyjeżdża do Polski od sierpnia 2006 r, by podczas warsztatów pomóc nam odkryć nowe sposoby rozwiązywania starych problemów w relacjach z końmi.

Organizator: Katarzyna Jasińska
mail: kajasinska@gmail.com
tel: 535 535 570