Szkolenie licencyjne – korekta dosiadu z Małgorzatą Jagieluk

Dziękujemy za udział w szkoleniu dotyczącym przyczyn, diagnozowania i korekcji błędów dosiadu, które odbyło się 19-20.12.2015 w KJ Facimiech.

Szkolenie otwarte dla wszystkich chętnych.

Wydarzenie zatwierdzone jako szkolenie licencyjne dla szkoleniowców z licencją PZJ.

Szkolenie dotyczy przyczyn, diagnozowania i korekcji błędów dosiadu.

Zagadnienia oparte będą o analizę sposobu poruszania się jeźdźca podczas chodu oraz na koniu. W czasie konsultacji postaramy się wspólnie znaleźć przyczynę błędów w dosiadzie oraz sposób ich rozwiązywania.

Szkolenie będzie się składać z części teoretycznej oraz praktycznej

I część (teoretyczna) – zakres tematyczny wykładów:

1. Co to jest dosiad.

a. pozycja ciała w przestrzeni -płaszczyzny ruchu.

b. dosiad w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej, poprzecznej.

2. Rodzaje ruchów w stawach, zakresy oraz ich wpływ na prawidłowy dosiad

a) miednica – centrum ruchu

b) budowa kończyny dolnej

c) kręgosłup i klatka piersiowa

d) kończyna górna

3. Mięśnie – czynny układ ruchu. Dlaczego pieta musi być w dół ?

a) dystrybucja napięcia mięśniowego

b) ustawienie miednicy a błędy dosiadu

4. Błędu dosiadu. Od czego zacząć korekcję czyli dlaczego nie wystarczy powiedzieć pięta w dół ?

II cześć konsultacji (praktyczna) to studium przypadku- w trakcie jazdy pokazanie pracy nad poprawą dosiadu u jeźdźców na różnym poziomie zaawansowania (od brązowej odznaki do ME)