Czworoboki Szkoleniowe 16-17.01.2016

Dziękujemy za udział w czworobokach szkoleniowych z Markiem Rudą które odbyły się 16-17 stycznia na hali KJ Facimiech.

Każdy uczestnik miał do dyspozycji 20 minut na czworoboku – przejechanie programu z komentarzem na bieżąco, omówienie przejazdu i powtórzenie najtrudniejszych elementów. Można było zgłosić dowolny program ujeżdżeniowy lub WKKW, a także odznak jeździeckich.

Cena: 60 zł od konia/ dzień
Wolni słuchacze: 20 zł/dzień

Boks: 50 zł za każdy rozpoczęty dzień
liczba boksów ograniczona

Zgłoszenia drogą mailową na adres: zawody.facimiech@gmail.com

Do zobaczenia na kolejnych czworobokach!