Ankieta dot. organizacji zawodów sierpien-wrzesień 2016

Zapraszamy zawodników do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety. Każda sugestia jak poprawić organizację zawodów jest mile widziana:
ANKIETA