Regulamin Towarzyskiego Ujeżdżeniowego Pucharu Małopolski 2018

Zapraszamy na kolejną edycję TUPM!

W tym roku TUPM odbędzie się na jednej imprezie – ZR i ZT 8-10.06.2018

W klasyfikacji mogą brać udział zawodnicy startujący w zawodach regionalnych i towarzyskich

 

REGULAMIN TOWARZYSKIEGO UJEŻDŻENIOWEGO PUCHARU MAŁOPOLSKI 2018

1. Konkursy kwalifikacyjne :

L2 8.06.2018 i L3 9.06.2018

2. Finał TUPM 10.06.2018:

P-3 konkurs finałowy, gdzie liczba punktów liczona jest podwójnie,

3. Punktacja:

  • Zawodnicy zdobywają punkty w konkursach oznaczonych jako TUPM rozgrywanym podczas zawodów, zarówno ZR jak i ZT. Ilość punktów uzyskanych przez zawodnika jest równa wynikowi procentowemu z przejazdu

  • Podczas Finału TUPM liczba punktów będzie liczona podwójnie

  • Zawodnik może startować na różnych koniach, w każdym konkursie liczony do klasyfikacji łącznej będzie najlepszy wynik.

  • Zawodnik może wystartować w Finale na kilku koniach, jednak przed rozpoczęciem konkursu musi zgłosić komisji sędziowskiej wynik którego konia ma się liczyć w klasyfikacji TUPM

  • W przypadku uzyskania przez zawodników takiej samej liczby punktów o kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje miejsce zajęte przez zawodnika w Finale.

  • Brak ograniczeń wiekowych jeźdźca i konia.

4. Warunki uczestnictwa:

  • Jeźdźcy i amazonki posiadający aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW i (dla niepełnoletnich) zgodę rodziców, koń posiadający paszport z aktualnymi szczepieniami

  • Jeźdźcy i amazonki nie posiadający klasy sportowej w konkurencji ujeżdżenia oraz klasy II lub wyższej w WKKW

  • Konie, które w sezonie 2016 i 2017 nie startowały w konkursach kl C i wyżej (nie dotyczy koni startujących w MPMK 6-latków)