Słowniczek przeszkód crossowych

Przykłady przeszkód z jakimi można się spotkać na crossie.

STACJONATA – przeszkoda pionowa, konie nie lubią przez nią skakać, ponieważ trudno jest im ocenić punkt odskoku, obecnie jest coraz rzadziej stosowana w zawodach WKKW. Przeszkody o tej nazwie skakane są także w konkurencji skoków przez przeszkody.

OXER – przeszkoda wysoka i szeroka, bardzo przyjazna dla konia, ale niezbyt często stosowana w crossie ze względu na bezpieczeństwo, zdarza się, że koń może wskoczyć do środka oxera. Przeszkody o tej nazwie skakane są także w konkurencji skoków przez przeszkody.

STÓŁ – typowa i bardzo popularna ostatnio przeszkoda crossowa, bardzo bezpieczna, wysoka i jednocześnie szeroka przeszkoda, gdzie koń może się odbić od jej górnej części i bezpiecznie wylądować. W zawodach Pucharu Narodów maksymalna wysokość stołu może wynosić 120 cm, a maksymalna szerokość 180 cm w najszerszym miejscu.

HYRDA – przeszkoda zabudowana z części stałych oraz wystających gałęzi, gałązki wykorzystywane do budowy tej przeszkody mogą być brzozowe, świerkowe lub sosnowe, wystają około 20–30 cm ponad wysokość przeszkody. Trudność jej polega na tym, że wydaje się ona znacznie większa i wyższa niż jest w rzeczywistości, a koń nie skacze ponad gałęziami, tylko między nimi.

 

BANKIET – przeszkoda, która może być pokonywana w dół lub w górę, jest to pionowy stopień na który koń wskakuje lub z którego zeskakuje.

PRZESZKODA WODNA – to płytki zbiornik wodny w którym i wokół którego ustawiane są przeszkody wymagający od koni odwagi i obycia z wodą. Woda utrudnia galopowanie i utrzymanie równowagi przy skokach, oraz odbija światło co przeszkadza przy ocenie odległości i płoszy konie.

SZWED – inaczej nazywana jest kłodą na rowie, jest to umieszczona wzdłuż rowu drewniana kłoda, koń pokonuje ją razem z rowem.

 

COFFIN – przeszkoda składająca się zawsze z trzech elementów, gdzie zawsze elementem pomiędzy dwoma przeszkodami jest rów (konie nie lubią skakać przez nie). W przeszkodzie typu coffin koń widzi rów dopiero w momencie skoku przez pierwszy człon, co bardzo często potrafi go zaskoczyć i zahacza wtedy o drugą przeszkodę.

 

CORNER – przeszkoda w kształcie trójkąta, szeroka z jednej strony a wąska z drugiej. Prowokuje konia do skoku blisko węższej krawędzi przeszkody co często kończy się odmową skoku. Jest to przeszkoda trudna technicznie zwłaszcza w kombinacjach.

marcin2

 

WĄSKI FRONT – tak nazywa się przeszkody stosunkowo wąskie, zwykle około 2 m. Są to przeszkody trudne technicznie dla konia i jeźdźca ponieważ bardzo łatwe jest ominięcie takiej przeszkody przy szybkim tempie jazdy lub gdy znajduje się ona w trudnych kombinacjach.

 

 

 

SUNKEN ROAD – inaczej przejście drogi, przeszkoda wywodzi się z Anglii, składa się zawsze z czterech elementów. Pierwszy znajduje się na płaskim podłożu, drugim elementem jest zawsze zeskok z bankietu, potem wskok na bankiet i czwarty element ponownie na płaskim podłożu, trudnością jest pokonanie czterech elementów w rytmie i balansie, co często kończy się wyłamaniem bądź zatrzymaniem na czwartym elemencie.