Ścieżka zdrowia

Na bazie naszego crossu stworzyliśmy ogólnodostępną ścieżkę zdrowia, która jest połączeniem biegu i marszu z ćwiczeniami ogólnosprawnościowymi na przyrządach. Przeznaczona jest dla osób w każdym wieku i o różnym stopniu sprawności.  Na początku ścieżki znajduje się tablica zawierająca regulamin, natomiast na trasie rozmieszczone są tabliczki objaśniające przy pomocy rysunku sposób wykonywania ćwiczeń na danych przyrządach.

WSTĘP WOLNY!

Ścieżka zdrowia rozwija podstawowe formy motoryczne ze szczególnym uwzględnieniem sprawności ogólnej, szybkości, skoczności, mocy i siły. Kształtuje nawyki ruchowe, prowadzone na otwartym terenie, rozwija cechy psychofizyczne, może być stosowana w różnych grupach wiekowych, jak i samodzielnie, spełniając rolę zarówno kształtującą, jak i rekreacyjną. Zaletą ścieżki zdrowia jest atrakcyjność ćwiczeń uprawianych w wolnym terenie. Bliskość przyrody, ciągle zmieniające się otoczenie, rozmaitość przedmiotów oglądanych przez ćwiczącego, ich barwa – wszystko to stanowi dużo ciekawsze tło od sali czy boiska. Ważną cechą ścieżki zdrowia jest to, że można ją prowadzić o każdej porze roku i niemal niezależnie od warunków atmosferycznych. Ścieżka zdrowia to wszystkie naturalne formy ruchu umożliwiające poruszanie się i pokonywanie przeszkód.

Jest to także doskonałe miejsce do wypoczynku na świeżym powietrzu dla osób preferujących spacery i wyciszenie. Na trasie ścieżki zdrowia znajdują się ławki i stoły przy których można oddawać się zarówno medytacji jak i urządzić piknik. Prosto ze ścieżki zdrowia prowadzi droga na międzywale Wisły gdzie można nacieszyć oczy widokami, a uszy szmerem płynącej wody.

Udało nam się stworzyć miejsce w którym każdy znajdzie coś dla siebie niezależnie od tego jakie formy aktywności preferuje i do jakiego gatunku należy.  Na ścieżce zdrowia dobrze bawią się nie tylko ludzie ale też konie i psy.

Autorkami projektu ścieżki są absolwentki Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Agata Studencka i Aleksandra Nowak.

Realizacja projektu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 207-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jazda Konna

Jazdy wstrzymane do odwołania

Ośrodek i Pensjonat

Joanna Mandecka-Turczyńska
tel: 603 932 024
email: facimiech@gmail.com

Zawody i Szkolenia

Jagoda Turczyńska
tel: 605 378 582
email: zawody.facimiech@gmail.com

2020-05-06