Ośrodek otwarty tylko dla jeźdźców profesjonalnych

W związku z najnowszymi wytycznymi w sprawie Narodowej Kwarantanny treningi i wydarzenia sportowe w ośrodku dedykowane są jedynie dla jeźdźców profesjonalnych. Każdy zgłaszający się do KJ Facimiech na organizowane wydarzenia jest obowiązany zapoznać się z wytycznymi. Zgłoszenie jest równoznaczne z oświadczeniem że uczestnik jest jeźdźcem profesjonalnym zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami.

 

Prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne:

  • wyłącznie w przypadku sportu zawodowego* lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

 

Pełny teks rozporządzenia: https://www.gov.pl/web/sport/nowe-regulacje-w-obszarze-sportu-do-17-stycznia-2021?fbclid=IwAR01uwduNqYD5A36VAk3OPGXsNeBtgQP_8chMBw3SBUZK3Sv4BeW0h5E7QI
 

  • bez udziału publiczności.
Jazda Konna

Katarzyna Legień
tel: 665 246 359
UL. WIŚLANA 34 JAŚKOWICE
email: stajnia@podwislanymwalem.pl
www.podwislanymwalem.pl

Ośrodek i Pensjonat

Joanna Mandecka-Turczyńska
tel: 603 932 024
email: facimiech@gmail.com

Zawody i Szkolenia

Jagoda Turczyńska
tel: 605 378 582
email: zawody.facimiech@gmail.com

2021-05-12